Gebouwen

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Concordia en anderen          Print Version/Afdruk Versie

Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Concordia was de benoeming van de als onderluitenant-kapelmeester naar Indië gekomen Nico J. Gerharz tot dirigent van de stafmuziek, welk orkest hij tot ongekend hoog peil zou brengen. Waren tot aan zijn optreden in 1904 niet veel anders dan dansmuziek, operafatasieën en parafrasen ten gehore gebracht. Gerharz durfde met deze sleur te breken en voor orkest geschreven werken te doen uitvoeren, waarbij ook solisten optraden. Hij was het, die de symphonie-concerten invoerde, die in 1905 begonnen en die als het ware een omwenteling brachten in het muzikale leven van de hoofdstad en uiteindelijk de Stafmuziek op de hoogte brachten, dat zij met Europese orkesten van naam kon wedijveren.

In de loop der jaren werden onder meer stukken ten gehore gebracht als Carnaval Romain van Hector Berlioz, Impressions d’Italie van Charpentier, Tsjaikovski’s Symphonie Pathétique, Aus der neuen Welt van Dvorak en de Sheherazade van Rimsky-Korsakoff. Deze concerten hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de roem van Concordia. Alle Bataviaase muziekliefhebbers waren dan ook lid van de societeit.

Zij werden eens in de maand gegeven, bij de plaatsbespreking werd om een goed plaatsje gevochten en op de avond van de uitvoering was de zaal stampvol. Wee degene, zegt Victor Ido, die bij de aanvang van het concert nog een splitje nam of een babbeltje begon. De dirigent keek dan de schuldige, ten aanschouwe van de volle zaal, met vernietigende blikken aan. Nog erger verging het degene die te laat kwamen en moesten blijven staan gedurende de hele duur van het muzieknummer, teneinde een hinderlijk geschuifel van stoelpoten te voorkomen.

Jammer genoeg heeft de Stafmuziek na het vertrek van Gerharz in 1916 naar Europa – waar hij nog vele muzikale lauweren oogstte – haar oude roem niet kunnen handhaven. Zijn opvolgers waren blijkbaar niet bij machte het peil waarop hij het orkest had gebracht, te handhaven en ten slotte hebben ook andere omstandigheden er toe geleid dat het in 1931 werd opgeheven. Gerharz, aan wiens eminente leiding muziekminnend Batavia zoveel schoons te danken heeft gehad, overleed te Bandoeng op 13 november 1939 op 67-jarige leeftijd.

 

 

  • * De Stafmuziekkapel van Batavia werd van 1880 tot 1886 geleid door Johannes Seelig, de vader van de componist Paul Seelig (Breda 1876 – 1945 Jappenkamp Meester Cornelis).
Print Version/Afdruk Versie