Programma's/Recensies

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Volksconcert dd.18.12-1928          Print Version/Afdruk Versie
Eindelijk eens een programme van behoorlijke afmetingen, zoodat we om ii uur weer op straat stonden.Het baller Egyptien van Luigini is een werkje dat geheel binnen bereik van de staf  ligt. Wij hopen, dat men eens vaker een keuze uit het lichte genre zal doen. Er  is  zooveel werk geschreven, dat het aanhooren een  enkele keer ruimschoots waard is, al het dan niet diep! Helaas volgde gisteren de topzware ouverture "Robespierre"van Litoff, een vreeselijk tragische dikdoenerij, geinspireerd"op, U raadt het nooit op de Marseillaise!
Wij herinneren ons het verhaal van  een Franschman, die bij 't luisteren naar deze Marseilaise-mayonnaise telkens opstand, omdat hij zijn volkslied  meende te herkennen, om dan even later weer onverrichter zake te gaan zitten.
Tenslotte koos hij den verstandigsten weg en verliet de zaal. Haydn's Symphonie in G-dur is na een ernstige Adagio-inleiding,een stroom van vroolijkheid, maar zij behoort minder vlak en minder zwaar te worden gespeeld, dan gisteren 't geval was.
Zoo denkt men niet aan Haydn  als den man met scherpe, magere gelaat en de geestige oogen, doch krijgt men veeleer de impressie van een  opgeblazen, rood oude-heerengezicht met pofwangetjes.
Solist de hr.Willem  van Wezel met het D-moll concert van Tartini. Wij zullen ons van critiek te dezer zake onthouden, zelf-critiek van den solist had ons dit optreden kunnen besparen.
               De W.
Print Version/Afdruk Versie