Programma's/Recensies

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Afscheid en Herdenking          Print Version/Afdruk Versie

Kunstkring bestaat vijftig jaar

Het concert dat gisteravond in de Stadsschouwburg aan de leden van de Kunstkring werde aangeboden stond in het teken van een afscheid en een herdenking. Een afscheid van de zanger Laurens  Bogtman, die met dit optreden zijn jongste tournee door Indonesie afsloot en een herdenking van het feit dat 50 jaar geleden het initiatief werd genomen tot oprichting van de Kunstkring.
Op hetgeen deze organisatie op het gebied van de kunst in  haar veelzijdigheid in de afgelopen halve eeuw hier te lande heeft verricht, mag   met voldoening worden teruggezien. Dikwijls zijn de omstandigheden, vooral in de naoorlogse jaren moeilijk geweest doch het concert dat gisteravond werd gegeven moge als bewijs gelden voor de wenselijkheid, beter misschien de noodzaak, van het bestaan van de Kunstkring in Indonesie.Wij hopen dat de samenwerking met en de steun van de grote bedrijfsorganisaties hier te lande zich zal bestendigen en uitbreiden; dan is er voor kunstminnend Djakarta geen reden om de toekomst met minder vertrouwen tegemoet te zien.
Het is bepaald niet de bedoelingom deze herdenking in de schaduw te stellen van het afscheid van laurens Bogtman; toch zullen de feestelijke stemming en de enthousiaste reakties van de toehoorders in de eerste plaats een uiting zijn geweest van van de dankbaarheid jegens  deze waarlijk grote zanger.
De programmakeuze droeg wel zeer veel tot deze stemming bij en heeft kennelijk in de bedoeling gelegen werken te kiezen, die voor voor een brede groep van muziekliefhebbers aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Dit geldt uiteraard uiteraard in eerste instantie voor  de opera-aria's.
Wij zullen dan ook volstaan met de uitspraak dat deze aria's ons weer de gelegenheid boden de stemkwaliteiten van Bogtman te bewonderen. Toch zouden wij bij dit concert de uitvoering van de Lieder und tanze des Todes van Moussorgsky als het hoogtepunt van de avond willen beschouwen.

H.van Weene (Javabode 1952)

Print Version/Afdruk Versie