Orkesten/Koren

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Koren          Print Version/Afdruk Versie

Er werd in Indië veel gezongen. Privé maar ook in groter verband. Voor speciale uitvoeringen werden vaak ad hoc koren gevormd b.v. voor het Requiem van Mozart of de 9e symfonie van van Beethoven. Natuurlijk was er veel verloop door verlof of overplaatsing. Makassar, Soerabaia, Batavia en Medan hadden amateurkoren maar er waren ook kerk-, jeugd- en meisjeskoren.

Jakarta had het Batavia's oratorium koor en recent " Capella Indonesia". Het z.g. Stemmenorkest zong op Sumatra in het japanse kamp en op Java vond men ook afleiding in het gezamenijk zingen bijv. in kamp Struyswijk. Met W.F. Siep de componist van de 'oud hollandse boerendansen' kwam een deskundige dirigent naar Indië die het zingen op een hoger plan bracht. Veel later werd samen met het Batavia's Filharmonisch orkest, het Deutsches Requiem van Brahms uitgevoerd, o.a. in de Portugese buitenkerk. De NIROM radio onderhield een jeugdkoor olv de heer Kramer dat erg populair was bij de luisteraars.

Print Version/Afdruk Versie