Japanse Kampen

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
De Japanse burgerkampen          Print Version/Afdruk Versie

Overal is door de geïnterneerden gezocht naar recreatie. De eenvoudigste vorm, die bovendien niets kostte aan materiaal was de samenzang en de koorzang. Werkelijk in alle kampen bevonden zich vrouwen en mannen, die daarbij leiding konden geve, ja, soms zelfs meerstemmige composities schreven voor bijzondere gelegenheden. De zangkoren lieten zich niet alleen op feestdagen horen, maar vooral bij kerkelijke feesten, waarvan de viering in het begin bijna altijd door de Japanners werd toegestaan. De beroepsmusici waren ook geïnterneerd en in de mannenkampen vond men heel wat leden van diverse orkesten. Muziekinstrumenten had men mogen meenemen, de Japanse kampcommandant stond vrijwel steeds één of meer piano's toe. Ook hadden heel wat geïnterneerden hun grammofoon met platen bij zich, zodat er deze eerste jaren geen gebrek aan muziek was.
Avonden van toneel en cabaret gaven heel wat meer moeilijkheden in voorbereiding, want hiervoor moest letterlijk alles zelf geproduceerd worden; de tekst moest geschreven, de decors, costuums ontworpen en vervaardigd met de meest primitieve middelen.
Natuurlijk werd extra aandacht besteed aan ontspanning voor de kinderen door de oprichting van allerlei jeugdclubs, lessen in zang, volksdansen, knutselen, enz. In bijna alle kampen hebben padvinders afdelingen opgericht, die goed werk hebben gedaan vooral onder de grotere jongens.

Uit "Japanse burgerkampen" Dr. D.van Velden (Uitg. Wever, Franeker 1977)


Het Pikler-Orkest speelde regelmatig in de sociëteit Concordia. Een deel van het Pikler Orkest trad ook regelmatig op voor de radio, de NIROM-zender en speelden dan klassieke muziek.

Print Version/Afdruk Versie